Μη Μένεις Εκτός mi meneis ektos Μη Μένεις Εκτός Mi Meneis Ektos


Survival Guide For Asylum Seekers and Refugees

Α
Α

euobserver.com
Η διαδικασία αιτήσεως ασύλου σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα είναι ιδιαίτερα δύσκολη και συχνά ουσιαστικά απαγορευτική για τους αιτούντες ασύλου. Ειδικά στην Ελλάδα, τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα με αποτέλεσμα πάρα πολλοί άνθρωποι να αδυνατούν να την ολοκληρώσουν.
Ακολουθεί ένας οδηγός επιβίωσης με όλες τις δομές που στέκονται δίπλα στους αιτούντες άσυλο και στους πρόσφυγες.

The procedure to seek asylum in a European country is very difficult and often disapointing for the asylum seekers. As far as Greece is concerned, the  procedure is too complicated and many refugees are unable to complete it.
Below you can find a survival guide which includes information useful to all those who seek asylum in Greece.

La procédure pour demander l'asile dans un pays européen est très difficile et souvent décevants pour les demandeurs d'asile. En ce qui concerne la Grèce, la procédure est trop compliquée et que de nombreux réfugiés sont dans l'impossibilité de l'achever.
Vous trouverez ci-dessous un guide de survie qui contient des informations utiles à tous ceux qui cherchent asile en Grèce.

Η διαδικασία αίτησης ασύλου σε ένα ευρωπαϊκό κράτος είναι πολύ δύσκολη και συχνά απογοητεύει τους αιτούντες ασύλου. Αναφορικά με την Ελλάδα, η διαδικασία είναι αρκετά πολύπλοκη με αποτέλεσμα ένας μεγάλος αριθμός προσφύγων αδυνατούν αν την διεκπεραιώσουν.
Παραθέτουμε στη συνέχεια έναν οδηγό επιβίωσης που περιέχει χρήσιμες πληροφορίες για όλους αυτούς που επιζητούν άσυλο στην Ελλάδα.


Ιατροφαρμακευτική Υποστήριξη – Medical and Pharmaceutical Support – Soins Médicaux et Pharmaceutiques


Γιατροί του Κόσμου/Doctors of the World/Médecins du Monde
Σαπφούς 12, 105 53, Αθήνα
12, Sapfous str., 105 53, Athens
12, rue Sapfous, 105 53, Athénes
TEL: 210.32 13 150

Praksis
Παιωνίου 5, 104 40, Αθήνα
5, Paioniou str., 104 40, Athens
5, rue Paioniou, 104 40, Athénes
TEL: 210.52 05 201

Ιατρική Παρέμβαση/Medical Intervention/ Intervention Médical
Μιχαλακοπούλου 99, 115 27, Αθήνα
99, Michalakopouloy str., 115 27, Athens
99, rue Michalakopoulou, 115 27 Athénes
TEL: 210.77 78 770

Takver/flickr
Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη – Psychosocial Support – Soutien Psychosocial

Γιατροί του Κόσμου/Doctors of the World/Médecins du Monde
Σαπφούς 12, 105 53, Αθήνα
12, Sapfous str., 105 53, Athens
12, rue Sapfous, 105 53, Athénes
TEL: 210.32 13 150

Praksis
Παιωνίου 5, 104 40, Αθήνα
5, Paioniou str., 104 40, Athens
5, rue Paioniou, 104 40, Athénes
TEL: 210.52 05 201

Κλίμακα/Klimaka
Δεκελέων 50, 118 54, Αθήνα
50, Dekeleon str., 118 54, Athens
50, rue Dekeleon, 118 54, Athénes
Tel: 210.34 17 160

Μετάδραση/Metadrasi
Θεσπρωτίας 8, 104 33, Αθήνα
8, Thesprotias str., 104 33, Athens
8, rue Thesprotias, 104 33, Athénes
TEL: 210.52 01 792

ΚΕΘΕΑ Mosaic/KETHEA Mosaic
Μαγνησίας 28, 112 51, Αθήνα
28 Magnisias str., 112 51, Athens
28, rue Magnisias, 112 51, Athénes
TEL: 210.82 56 944

Κέντρο Ζωής/Kentro Zois
Ιερα Οδός 42, 104 35, Αθήνα
42, Iera Odos str., 104 35, Athens
42, rue Iera Odos, 104 35, Athénes
TEL: 210.72 94 744

‘’ΒΑΒΕΛ’’ Κέντρο Ημέρας/Day Centre ‘’BABEL’’ Centre de jour
Ι. Δροσοπούλου 72, 112 57, Αθήνα
72, I. Drosopoulou str., 112 57, Athens
72, rue I. Drosopoulou, 112 57, Athénes
TEL: 210.86 16 280

Δίκτυο Κοινωνικής Υποστήριξης Προσφύγων και Μεταναστών/Network of Social Support for Refugees and Immigrants/Réseau de Support Social des Réfugiés et des Immigrants
Τσαμαδού 13, 114 72,Αθήνα
13, Tsamadou str., 114 72, Athens
13, rue Tsamadou, 114 72, Athénes
TEL: 210.38 30 098

Εθελοντική Εργασία Αθήνας/ Voluntary Work Athens/Travail Volontaire d’ Athénes
Γιατράκου 12, 104 36, Αθήνα
12, Giatrakou str., 104 36, Athens
12, rue Giatrakou, 104 36, Athénes
TEL: 210.33 02 182

ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων/ ARSIS Social Organization for the Support of the Youth/ARSIS Organisation Sociale pour le Support aux Jeunes
Μαυρομματαίων 43, 104 34, Αθήνα
43, Mavromateon str., 104 34, Athens
43, rue Mavromateon, 104 34, Athénes

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες/Greek Council for the Refugees/Conseil Hellénique pour les Réfugiés
Σολωμού 25, 106 82, Αθήνα
25, Solomou str., 106 82, Athens
25, rue Solomou, 106 82, Athénes
TEL: 210.38 00 990

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός/Hellenic Red Cross/Croix Rouge Hellénique
Τηλεφωνική Γραμμή Πληροφόρησης και Υποστήριξης Προσφύγων/Telephonic Line for the Information and Support of the Refugees/Ligne Téléphonique d’ Information et Support des Réfugiés
Λυκαβηττού 1, 106 72, Αθήνα
1, Lykavittou str., 106 72, Athens
1, rue Lykavittou, 106 72, Athénes
TEL: 210.36 39 538

Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων/Ecumenical Refugee Programme/Programme Ecuménique des Réfugiés
Ηριδανού 20, 115 28, Αθήνα
20, Iridanou str., 115 28, Athens
20, rue Iridanou, 115 28, Athénes
TEL: 210.72 95 926

clrdoutney
Νομική Υποστήριξη – Legal Aid – Aide Légale

Αίτημα/Aitima
Τρίπου 6, 117 41, Αθήνα
6, Tripou str., 117 41, Athens
6, rue Tripou, 117 41, Athénes
TEL: 210.92 41 677

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες/Greek Council for the Refugees/Conseil Hellénique pour les Réfugiés
Σολωμού 25, 106 82, Αθήνα
25, Solomou str., 106 82, Athens
25, rue Solomou, 106 82, Athénes
TEL: 210.38 00 990

Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων/Ecumenical Refugee Programme/Programme Ecuménique des Réfugiés
Ηριδανού 20, 115 28, Αθήνα
20, Iridanou str., 115 28, Athens
20, rue Iridanou, 115 28, Athénes
TEL: 210.72 95 926

Ομάδα Δικηγόρων για τα Δικαιώματα των Προσφύγων και των Μεταναστών/Group of Lawyers for the Rights of Refugees and Migrants/Groupe des Avocats pour les Droits des Réfugiés et des Migrants
Ρεθύμνου 11, 106 82, Αθήνα
11, Rethimnou str., Athens
11, rue Rethimnou, 106 82, Athénes

Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου/Marangopoulos Foundation for Human Rights/Fondation Manangopoulos pour les Droits des Réfugiés et des Migrants
Λυκαβηττού 1Γ, 106 72, Αθήνα
1C, Lykavittou str., 106 72, Athens
1C, rue Lykavitou, 106 72, Athénes
TEL: 210.36 37 455

Σίτιση – Food – Alimentation

ΚΑΡΙΤΑΣ/CARITAS
Καποδιστρίου 52, 104 32, Αθήνα
52, Kapodistriou str., 104 32, Athens
52, rue Kapodistriou, 104 32, Athénes
TEL: 210.52 46 637

Χέρια Βοήθειας/Helping Hands/Coups de Main
Σοφοκλέους 53Δ, 104 32, Αθήνα
53D, Sophokleous str., 105 51, Athens
53D, rue Sophokleous, 105 51, Athénes
TEL: 210.32 24 216

Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων/Reception Centers and Solidarity of Athens Municipality/Centre de Réception et de Solidarité du Municipalité d’ Athénes
Σοφοκλέους 70, 105 52, Αθήνα
70, Sophokleous str., 105 52, Athens
70, rue Sophokleous, 105 52, Athénes
TEL: 210.52 46 516

Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών/Equal Society/Société égalitaire
Αλικαρνασσού 49, 104 41, Αθήνα
49, Alikarnassou str., 104 41, Athens
49, rue Alikarnassou, 104 41, Athénes

Ατομική Υγιεινή/Ένδυση/Υπόδηση – Personal Hygiene/Clothing/Footwear – Hygiéne Individuelle/Habillement/Chaussure

ΚΑΡΙΤΑΣ/CARITAS
Καποδιστρίου 52, 104 32, Αθήνα
52, Kapodistriou str., 104 32, Athens
52, rue Kapodistriou, 104 32, Athénes
TEL: 210.52 46 637

Κλίμακα/Klimaka
Δεκελέων 50, 118 54, Αθήνα
50, Dekeleon str., 118 54, Athens
50, rue Dekeleon, 118 54, Athénes
Tel: 210.34 17 160

Praksis
Παιωνίου 5, 104 40, Αθήνα
5, Paioniou str., 104 40, Athens
5, rue Paioniou, 104 40, Athénes
TEL: 210.52 05 201

Γιατροί του Κόσμου/Doctors of the World/Médecins du Monde
Σαπφούς 12, 105 53, Αθήνα
12, Sapfous str., 105 53, Athens
12, rue Sapfous, 105 53, Athénes
TEL: 210.32 13 150

Άμεση Βοήθεια/Τηλέφωνα Έκτακτης Ανάγκης – Emergency Help/Emergency Phones – Aide Immédiate/Téléphones d’ Urgence
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός/Hellenic Red Cross/Croix Rouge Hellénique
Τηλεφωνική Γραμμή Πληροφόρησης και Υποστήριξης Προσφύγων/Telephonic Line for the Information and Support of the Refugees/Ligne Téléphonique d’ Information et Support des Réfugiés
Λυκαβηττού 1, 106 72, Αθήνα
1, Lykavittou str., 106 72, Athens
1, rue Lykavittou, 106 72, Athénes
TEL: 210.36 39 538

Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων Ε.Ε.Σ./Multi-functional Center for Refugees, Hellenic Red Cross Center/Multifunctional pour les Réfugiés, Croix Rouge Hellénique
Τιμαίου 5, 104 41, Αθήνα
5, Timeou str., 104 41, Athens
5, rue Timeou, 104 41, Athénes
TEL: 210.51 26 300
Ανοιχτή Γραμμή Βοήθειας Ε.Ε.Σ./ Hellenic Red Cross Hotline/Ligne d’ assistance ouverte Croix Rouge Hellénique
TEL: 210.51 40 440

couriermail
Υπηρεσίες για Παιδιά – Services for Children – Services pour les Enfants

Ένα παιδί, ένας κόσμος/One child, one world/Un Enfant, un monde
Ρεθύμνου 10, 106 82, Αθήνα
10, Rethimnou str., Athens
10, rue Rethimnou, 106 82, Athénes
TEL: 210.88 38 512

Κιβωτός του Κόσμου/World’s Ark/ L’ Arche de Monde
Ζηνοδώρου 3, 104 42, Αθήνα
3, Zinodorou str., 104 42, Athens
3 rue Zinodorou, 104 42, Athénes
TEL: 210.51 41 935

Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού/Network for Childrens Rights/Réseau pour les Droits des Enfants
Αλκαμένους 11Β, 104 39, Αθήνα
11B, Alkamenous str., 104 39, Athens
11B, rue Alkamenous, 104 39, Athénes
TEL: 210.88 46 590

Κέντρα Φιλοξενίας – Accomodation Centers – Centres d’ Hébergement

Γιατροί του Κόσμου/Doctors of the World/Médecins du Monde
Υπεύθυνοι Επικοινωνίας: Υφαντής Τάσος, Ρετινιώτη Νάνσυ
Communications Officers/Résponcables de Contact: Yfantis Tasos, Retinioti Nancy
TEL: 210.32 13 150

Κ.Π.Δ.Α.Α.Α. Λαυρίου/Center for temporary Accommodation of Asylum Seekers in Lavrio/Centre d’ Hebergement de Lavrio pour Demanddeures d’ Asyle
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Λυρίτσης Βασίλης
Communications Officer/Résponcable de Contact: Lyritsis Vasilis
TEL: 22920.27 744

Κέντρο Φιλοξενίας Ανωγείων Κρήτης/Accommodation Center of Anogia Crete/Centre d’ Hebergement d’ Anogia de Crete
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Σταυρακάκης
Communications Officer/Résponcable de Contact: Stavrakakis
TEL: 213.13 11 541

Ξενώνας ‘’Εστία’’ ΑΜΚΕ Αποστολή/Center ‘’Estia’’ Apostoli/Auberge ‘’Estia’’ Apostoli
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Λεοντάρη Βασιλική
Communications Officer/Résponcable de Contact: Leontari Vasiliki
TEL: 213.01 84 400

Κέντρο Φιλοξενίας Αγριάς Βόλου/Accommodation Center of Agria Volos/Centre d’ Hebergement d’ Agria de Volos
Υπεύθυνοι Επικοινωνίας: Ζαγοριανού Ιωάννα, Λαχανά Ελένη
Communications Officers/Résponcables de Contact: Zagorianou Ioanna, Lahana Eleni
TEL: 24280.92 202

Κέντρο Φιλοξενίας Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης Άρσις/Accommodation Center of Oreokastro Thessaloniki Arsis/Centre d’ Hebergement d’ Oreokastro de Thessalonique Arsis
Υπεύθυνοι Επικοινωνίας: Πανδίρη Ίριδα, Μιτσιάνης Γιάννης
Communications Officers/Résponcables de Contact: Pandiri Dimitra, Mitsianis Giannis
TEL: 2310.69 48 78

Praksis-Στέγη Plus Πάτρα/Praksis-Stegi Plus Patras/Praksis-Abri Plus Patras
Υπεύθυνοι Επικοινωνίας: Τζανάκου Γεωργία, Καραπιπέρης Χρήστος
Communications Officers/Résponcables de Contact: Tzanakou Georgia, Karapiperis Christos
TEL: 2610.27 77 06

Κέντρο Φιλοξενίας Μακρινίτσας Βόλου Άρσις/Accommodation Center of Volo’s Makrinitsa Arsis/Centre d’ Hebergement de Makrinitsa de Volos Arsis
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ρεπανά Ιωάννα
Communications Officer/Résponcable de Contact: Repana Ioanna
TEL: 2310.52 61 50

Κέντρο Φιλοξενίας Εξαρχείων Αθήνας, Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων/Accommodation Center Exarhia Athens, Institution for Minor Children/Centre d’ Hebergement d’ Exarhia Athénes, Association des Soins des Mineurs
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Παρθενίδης Φώτης
Communications Officer/Résponcable de Contact: Parthenidis Fotis
TEL: 210.38 13 200

Εστία Προσφύγων (Μυστακίδιο) Άρσις/Estia (Mistakidio)/Foyer des Réfugiés
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Καλδάνη Μαρία
Communications Officer/Résponcable de Contact: Kaldani Maria
TEL: 210.64 16 210

Κέντρο Φιλοξενίας Αλεξανδρούπολης Άρσις/Accommodation Center of Alexandroupoli Arsis/Centre d’ Hebergement d’ Alexandroupolis Arsis
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Σταμάτη Ερμιόνη
Communications Officers/Résponcables de Contact: Stamati Ermioni
TEL: 25510.38 952

Praksis-Στέγη Plus Αθήνα/Praksis-Stegi Plus Athens/Praksis-Abri Plus Athénes
Υπεύθυνοι Επικοινωνίας: Βαρδαραμάτου Ντίνα, Κελαποστόλου Δημήτρης, Φιλιππούση Νατάσα
Communications Officers/Résponcables de Contact: Vardamaratou Ntina, Kelapostolou Dimitris, Filippousi Natassa
TEL: 210.20 22 388

Νόστος/Nostos
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Τσαλίκη Τομαζίνα
Communications Officer/Résponcable de Contact: Tsaliki Tomazina
TEL: 210.22 32 545

Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων και Μόνων Μητέρων με Ανήλικα Τέκνα/Accomodation Center for unaccompanied Minors and Mothers with Children/Centre d’ Hebergement des Mineurs non accompagnés et des Méres avec des Enfants
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Λαύκα Μαρία
Communications Officer/Résponcable de Contact: Lafka Maria
TEL: 210.23 11 079

Κλίμακα-Ιόλαος/Klimaka-Iolaos
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Καράση Ευριδίκη
Communications Officer/Résponcable de Contact: Karasi Evridiki
TEL: 210.34 17 160

ΜΕΛΛΟΝ/MELLON
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Τριπερίνα Κυριακή
Communications Officer/Résponcable de Contact: Triperina Kiriaki
TEL: 213.02 96 414

provocateur.gr
Εκπαίδευση – Education – Éducation

Μετάδραση/Metadrasi
Θεσπρωτίας 8, 104 33, Αθήνα
8, Thesprotias str., 104 33, Athens
8, rue Thesprotias, 104 33, Athénes
TEL: 210.52 01 792

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες-Πυξίδα/Greek Council for the Refugees-Pixida/Conseil Hellénique pour les Réfugiés-Pixida
Σολωμού 25, 106 82, Αθήνα
25, Solomou str., 106 82, Athens
25, rue Solomou, 106 82, Athénes
TEL: 210.38 00 990

Κυριακάτικο Σχολείο Μεταναστών/Sunday School for Migrants/École du Dimanche des Immigrants
Άργους 145, 104 41, Αθήνα
145, Argous str., 104 41, Athens
145, rue Argous, 104 41, Athénes
TEL: 210.51 30 373

Πίσω Θρανία/Back Desks/Pupitres de Derniére Rangeé
Τσαμαδού 13, 106 83, Εξάρχεια
13, Tsamadou str., 106 83, Exarchia
13, rue Tsamadou, 106 83, Exarchia
TEL: 210.51 30 373

Επαναπατρισμός – Repatriation –Répatriation

Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης/International Organization for Migration/Organisation Internationale pour les Migrations
Δωδεκανήσου 6, 174 56, Άλιμος
6, Dodekanisou str., 174 56, Alimos
6, rue Dodekanisou, 174 56, Alimos
TEL: 210.99 19 040

Οργανισμοί/Φορείς/Σύλλογοι Προάσπισης Δικαιωμάτων – Organizations/Institutions/Associations on Advocacy – Organisations/Institutions/Associations de Défense des Droits

Συνήγορος του Πολίτη/The Greek Ombudsman/L’ Onboudsman Grec
Χατζηγιάννη Μέξη 5, 115 28, Αθήνα
5, Hadjiyianni Mexi str., 115 28, Athens
5, rue Hadjiyianni Mexi, 115 28, Athénes
TEL: 210.72 89 600 / 801.11 25 000 (24 ώρες/24 hours/24 heures)

Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων/Greek Forum of Refugees/Forum Grec pour les Réfugiés
Γραβιάς 9-13, 106 78, Αθήνα
9-13, Gravias str., 106 78, Athens
9-13, rue Gravias, 106 78, Athénes
TEL: 213.02 82 976

Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών/ Greek Forum of Migrants/Forum Grec pour les Migrants
Πατησίων 81, 104 34, Αθήνα
81, Patision str., 104 34, Athens
81, rue Patision, 104 34, Athénes
TEL: 210.82 32 446

Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι/ Greek Helsinki Monitor/Observatoire Grec des Accords d’ Helsinki
Τ.Θ. 60820, 153 04. Γλυκά Νερά
P.O. Box 60820, GR-153 04, Glyka Nera
TEL: 210.34 72 259

Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου/Hellenic League for Human Rights/Union Hellénique pour les Droits de l’ Homme
Βαλτετσίου 16, 106 80, Αθήνα
16, Valtetsiou str., 106 80, Athens
16, rue Valtetsiou, 106 80, Athénes
TEL: 213.02 64 975

Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου/National Commission for Human Rights/Commission Nationale des Droits de l’ Homme
Νεοφύτου Βάμβα 6, 106 74, Αθήνα
6, Neofitou Vamva str., 106 74, Athens
6, rue Neofitou Vamva, 106 74, Athénes
TEL: 210.72 33 221

Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού/Network for Childrens Rights/Réseau pour les Droits des Enfants
Αλκαμένους 11Β, 104 39, Αθήνα
11B, Alkamenous str., 104 39, Athens
11B, rue Alkamenous, 104 39, Athénes
TEL: 210.88 46 590

Διεθνής Αμνηστία/Amnesty International/Amnistie Internationale
Σίνα 30, 106 72, Αθήνα
30, Sina str., 106 72, Athens
30, rue Sina, 106 72, Athénes
TEL: 210.36 00 628

Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες/UNHCR Office in Greece/UNHCR Office en Gréce
Ταγιαπιέρα 12, 115 25, Αθήνα
12, Tagiapiera str., 115 25, Athens
12, rue Tagiapiera, 115 25, Athénes
TEL: 210.67 26 462

Αναζήτηση Οικογενειακού Περιβάλλοντος/Searching for Family Members/Demarches pour Retrouver les Membres de la Famille
ΔΕΕΣ-Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού/ICRC-International Committee of the Red Cross for Family Reunion/CICR-Comité International de la Croix Rouge Rétablissement des Liens Familiaux
Πατησίων 46, 106 82, Αθήνα
46, Patision str., 106 82, Athens
46, rue Patision, 106 82, Athénes
TEL: 210.82 59 002

ΚΑΤΑΘΕΣΕ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΣΟΥ

Αν θες η άποψή σου να συνδεθεί με το προφίλ σου, συνδέσου πριν την καταθέσεις.

ονοματεπώνυμο 
Από 4 έως 60 χαρακτήρες. Τώρα έχεις  0  χαρακτήρες.

τίτλος 
Από 3 έως 60 χαρακτήρες. Τώρα έχεις  0  χαρακτήρες.

περιεχόμενο   λίγος χώρος; γράψε ένα άρθρο
Από 1 έως 1000 χαρακτήρες. Τώρα έχεις  0  χαρακτήρες.

σύνδεσμος (link)


έξι κεφαλαίοι λατινικοί χαρακτήρες χωρίς κενά


Δεν έχεις συμπληρώσει όλα τα υποχρεωτικά (★) πεδία της φόρμας.
Το μήκος του ονοματεπωνύμου δεν είναι κατάλληλο.
Το μήκος του τίτλου δεν είναι κατάλληλο.
Το μήκος του περιεχομένου δεν είναι κατάλληλο.
Η διεύθυνση (URL) δεν είναι κατάλληλη.

 

Στέφανος Μαντζαρίδης

Και τώρα; Τώρα τι κάνουμε; Σκύβουμε το κεφάλι και τα παρατάμε; Ή... περισσότερα


City Plaza: Μια χαραμάδα ελπίδας στο σκοτάδι της ξενοφοβίας...

Μάτια άγγελοι

Άνθρωποι και κτήνη...

Πίσω από το συρματόπλεγμα

Στην Τσαμαδού 13 χτυπάει η καρδιά της πολυπολιτισμικότητας

Είσαι εσύ...

περισσότερα


enfo.gr   Web   Wikipedia   Βικιπαίδεια   YouTube


Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Γιώργο

Μαρύσα Παππά (2#x_2)
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΕΣΕΝΑ.
ΜΗ ΜΕΝΕΙΣ ΕΚΤΟΣ. ΔΩΣΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΧΡΩΜΑ.
ή γράψου στο newsletter 
mobile.enfo.gr + εσύ = bff
εγγραφή / σύνδεση     κοινότητα     λειτουργία     ταυτότητα     ανταπόδοση     προβολή     υποστήριξη     επικοινωνία
Ασφάλεια δεδομένων & πνευματική ιδιοκτησία  |  © 2017 enfo.gr. Με τη χρήση του παρόντος δηλώνεις ότι συμφωνείς με τους όρους χρήσης.