Μη Μένεις Εκτός mi meneis ektos Μη Μένεις Εκτός Mi Meneis Ektos


Όταν η ασυλία συνάντησε την ασυδοσία...

Α
Α
Βουλή των Ελλήνων
Το ελληνικό Σύνταγμα, βασιζόμενο στη θεμελιώδη αρχή της ελεύθερης εντολής και στο - απότοκο αυτής - δικαίωμα της κατά συνείδηση βουλευτικής γνώμης και ψήφου, κατοχυρώνει σε άρθρα του το θεσμό της βουλευτικής ασυλίας. Βάσει της εν λόγω θεσμικής εγγύησης, οι εν Ελλάδι εκλεγέντες στο βουλευτικό αξίωμα αφ' ενός ενέχουν ουδεμίας ευθύνης για κάθε γνώμη και ψήφο που δίνουν υπό τη βουλευτική ιδιότητα (βουλευτικό ανεύθυνο, άρθρο 61 παρ.1 Σ) και αφ' ετέρου δεν διώκονται κατά τη διάρκεια της θητείας τους, παρά μόνο έπειτα από παραχώρηση σχετικής άδειας της Βουλής (βουλευτικό ακαταδίωκτο, άρθρο 62 Σ). Σκοπός της συνταγματικής κατοχύρωσης της βουλευτικής ασυλίας στη διττή της αυτή διάσταση είναι η ζωτικής σημασίας διασφάλιση της ανεμπόδιστης και απερίσπαστης - από διώξεις, συλλήψεις, φυλακίσεις και συναφείς περιορισμούς - άσκησης των κοινοβουλευτικών καθηκόντων έκαστου Έλληνα βουλευτού.

Πέραν του ότι επιδιώκει τον προαναφερθέντα στόχο, εκ παραλλήλου, η θεσμοθέτηση της βουλευτικής ασυλίας, μέσω της συνταγματικής κατοχύρωσης των δικαιωμάτων του βουλευτικού ανευθύνου και του ακαταδιώκτου, περιορίζει κατ' ουσίαν το ατομικό δικαίωμα των Ελλήνων στην παροχή δικαστικής προστασίας (άρθρο 20 παρ.1 Σ). Πράγματι, κάθε πολίτης που έχει θιγεί από κάποιον που απέκτησε τη βουλευτική ιδιότητα ενδέχεται βάσει Συντάγματος είτε να αποκλείεται a priori από την πρόσβαση στη δικαστική του προστασία είτε να δύναται να τη λάβει μόνο αφότου δοθεί η σχετική άδεια από το Κοινοβουλευτικό Σώμα. Αποκλειστική απαραίτητη προϋπόθεση για τη νόμιμη και (εν προκειμένω και) δίκαιη εφαρμογή του συγκεκριμένου συνταγματικά προβλεπόμενου περιορισμού είναι ο από μέρους του σεβασμός στη λεγόμενη αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 25 παρ 1 Σ). Η αρχή αυτή θέτει ως κριτήριο απόφασης της εφαρμογής ή μη μίας συνταγματικής διάταξης - όταν αυτή ''συγκρούεται'' με μία άλλη - το αν και κατά πόσο εξυπηρετείται ο σκοπός θεσπίσεως της, κατά τη συγκεκριμένη εφαρμογή της. Συνέπεια τούτου, η βουλευτική ασυλία πρέπει να ισχύει για κάθε δίωξη που βασίζεται σε ενέργειες των βουλευτών, οι οποίες έχουν εμφανή σχέση με τα βουλευτικά τους καθήκοντα, ούτως ώστε να προστατεύεται η από μέρους τους αδέσμευτη εκτέλεση των βουλευτικών τους αρμοδιοτήτων. Αντιστοίχως, όταν οι κοινοβουλευτικοί μας εκπρόσωποι μηνύονται ή κατηγορούνται για πράξεις εκτός των καθηκόντων τους, είναι προφανές πως η ασυλία πρέπει να αίρεται, αφού μία ενδεχόμενη εφαρμογή της εν προκειμένω δεν θα εξυπηρετούσε επ' ουδενί τον σκοπό θεσπίσεως της, στερώντας ταυτοχρόνως και αναιτίως το δικαίωμα κάποιου πολίτη στη δικαστική προστασία.

Δυστυχώς στην Ελλάδα η εφαρμογή των συγκεκριμένων εκ των ων ουκ άνευ δημοκρατικών πρακτικών είναι ακόμη υπό διεκδίκηση. Πράγματι, οι βουλευτές στην πλειονότητά τους, λόγω του συντεχνιασμού και της παραβατικότητας που τους διακρίνει, εμμένουν εδώ και δεκαετίες σε μία άκαμπτη εφαρμογή του θεσμού της βουλευτικής ασυλίας, επεκτείνοντας την ισχύ της ακόμη και σε θέματα παντελώς άσχετα με τα κοινοβουλευτικά τους καθήκοντα. Έτσι, τα μέλη του Κοινοβουλίου, αυτοτοποθετούμενα αυθαίρετα υπεράνω παντός νόμου, καταστρατηγούν το ατομικό δικαίωμα πρόσβασης σε δικαστήριο, παραβιάζουν κάθε έννοια ισονομίας και θίγουν ανεπανόρθωτα την τιμή και την υπόληψη του πολιτικού κόσμου της χώρας. Πλέον πρόσφατο παράδειγμα αυτής της κατάστασης, η περίπτωση της βουλευτού κυρίας Μιλένας Αποστολάκη η οποία, αν και κατηγορούμενη από τον τέως σύζυγο της για ζητήματα οικογενειακού δικαίου, εντέλει δεν οδηγήθηκε στα δικαστήρια χάρη στους ''αλληλέγγυους'' συναδέλφους της που ανευθύνως και αναισχύντως αρνήθηκαν την - αν μη τι άλλο επιβεβλημένη εν προκειμένω - άρση της βουλευτικής της ασυλίας. Ως αποτέλεσμα, η συγκεκριμένη καταχρηστική άρνηση των Ελλήνων βουλευτών οδήγησε προ ημερών το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στη λήψη μιας ντροπιαστικής καταδικαστικής απόφασης σε βάρος της χώρας μας. Σημειωτέον πως πριν κάποια χρόνια, μία συναφής υπόθεση με ''πρωταγωνιστή'' τον βουλευτή κύριο Κώστα Τασούλα είχε την ίδια κατάληξη.

Οι κοινοτικοί αυτοί κόλαφοι κατά της Ελλάδας υπογραμμίζουν τις διαφορές της χώρας με τις υπόλοιπες σύγχρονες ευρωπαϊκές δημοκρατίες όσον αφορά στην εφαρμογή της βουλευτικής ασυλίας και επιτείνουν την ανάγκη επίλυσης του συγκεκριμένου προβλήματος. Τη στιγμή που ο Μπλερ καλείται από τη βρετανική δικαιοσύνη να καταθέσει για μία καθαρά πολιτική απόφαση, όπως ο πόλεμος στο Ιράκ και ο ντε Βιλπέν λογοδοτεί στα γαλλικά δικαστήρια έπειτα από μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση εναντίον του, δεν νοείται η πλειονότητα των ελλήνων βουλευτών να διατηρούν την ισχύουσα στρεβλωμένη εφαρμογή της βουλευτικής ασυλίας και να εξαντλούν υστερόβουλα τις ευθύνες τους αναφορικά με το θέμα στην εκφορά νεολαϊκίστικων κοινοτοπιών.

Η κατάσταση πρέπει να αλλάξει. Η λύση προς αυτόν τον σκοπό δεν βρίσκεται στην κατάργηση της ασυλίας, αλλά στην επιβολή συνετού ελέγχου της αναλογικότητας, κάθε φορά που ανακύπτει ζήτημα άρσης του βουλευτικού ανευθύνου ή ακαταδιώκτου. Έτσι θα διασφαλισθεί τόσο η αρχή της βουλευτικής ασυλίας όσο και η ενάσκηση του ατομικού δικαιώματος πρόσβασης σε δικαστήριο, θα πάψει η αντισυνταγματική προνομία των ελλήνων βουλευτών και εν τέλει θα διασωθεί το εναπομείναν κύρος της κοινοβουλευτικής όψης του πολιτεύματος της χώρας.

ΑΠΟΨΕΙΣ

...θα διασωθεί;

Βεβαίως και χρειάζεται συνετός έλεγχος της αναλογικότητας κάθε φορά που ανακύπτει ζήτημα άρσης του βουλευτικού ανευθύνου ή ακαταδιώκτου... α... »

Ήταν επόμενο

ότι η ασυλία θα συναντούσε την ασυδοσία, αφ' ής στιγμής , στην πλειονότητά μας ως εκλογείς, απολέσαμε την κριτική και διακριτική μας ικανότη... »

ΚΑΤΑΘΕΣΕ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΣΟΥ

Αν θες η άποψή σου να συνδεθεί με το προφίλ σου, συνδέσου πριν την καταθέσεις.

ονοματεπώνυμο 
Από 4 έως 60 χαρακτήρες. Τώρα έχεις  0  χαρακτήρες.

τίτλος 
Από 3 έως 60 χαρακτήρες. Τώρα έχεις  0  χαρακτήρες.

περιεχόμενο   λίγος χώρος; γράψε ένα άρθρο
Από 1 έως 1000 χαρακτήρες. Τώρα έχεις  0  χαρακτήρες.

σύνδεσμος (link)


έξι κεφαλαίοι λατινικοί χαρακτήρες χωρίς κενά


Δεν έχεις συμπληρώσει όλα τα υποχρεωτικά (★) πεδία της φόρμας.
Το μήκος του ονοματεπωνύμου δεν είναι κατάλληλο.
Το μήκος του τίτλου δεν είναι κατάλληλο.
Το μήκος του περιεχομένου δεν είναι κατάλληλο.
Η διεύθυνση (URL) δεν είναι κατάλληλη.

 

Τσινασλανίδου Αναστασία

Τώρα κρατήσου ἀπ᾿ τὰ σκοινιὰ τῆς θύελλας Πές μου ποιὸς εἶμαι νὰ... περισσότερα


Έλλειμμα... πολιτικό

Έλληνες, οι Eυρω-pay

O Δημόσιος Λόγος ως Τραγέλαφος

Εκλογές χωρίς επιλογές;

Υστεροφημία και Ηθική

Οι πηγές χρηματοδότησης της Χρυσής Αυγής

περισσότερα


enfo.gr   Web   Wikipedia   Βικιπαίδεια   YouTube


Έγκλημα και τιμωρία...

Στέφανος Μαντζαρίδης
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΕΣΕΝΑ.
ΜΗ ΜΕΝΕΙΣ ΕΚΤΟΣ. ΔΩΣΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΧΡΩΜΑ.
ή γράψου στο newsletter 
mobile.enfo.gr + εσύ = bff
εγγραφή / σύνδεση     κοινότητα     λειτουργία     ταυτότητα     ανταπόδοση     προβολή     υποστήριξη     επικοινωνία
Ασφάλεια δεδομένων & πνευματική ιδιοκτησία  |  © 2017 enfo.gr. Με τη χρήση του παρόντος δηλώνεις ότι συμφωνείς με τους όρους χρήσης.